Monday, August 18, 2008

Cara Mendidik Anak Vol. 2

Memahami Anak-Anakmu.

Ada dua perkara yang perlu kita amati:

Pertama, amati sifat-sifat khasnya masing-masing. Tidak ada dua manusia
yang sama serupa seluruhnya. Tiap manusia unik. Fahami keunikan
masing-masing, dan hormati keunikan pemberian Allah SWT.

Kedua, fahami di tahap apa saat ini si anak berada. Allah SWT
mengkodratkan segala sesuatu sesuai tahapan atau prosesnya.
Anak-anak yang merupakan amanah pada kita ini, juga dibesarkan dengan
tahapan-tahapan.

Tahap sebelum kelahirannya merupakan alam arwah. Di tahap ini kita mulai
mendidiknya dengan kita sendiri menjalankan ibadah, amal ketaatan pada
Allah dan j! uga dengan selalu menjaga hati dan badan kita secara prima.
Itulah kebaikan-kebaikan dan pendidikan pertama kita pada buah hati kita.

Pendidikan anak dalam Islam, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra,
dapat dibahagi menjadi 3 tahap mengikut umur;

1. Tahap BERMAIN ("la-ibuhum"/ajaklah mereka bermain), dari lahir
sampai
kira-kira 7 tahun.

2. Tahap PENANAMAN DISIPLIN ("addibuhum"/ajarilah mereka adab) dari
kira-kira 7 tahun sampai 14 tahun.

3. Tahap SAHABAT/ LAWAN ("roofiquhum"/jadikanlah mereka sebagai
sahabat)
14 tahun ke atas.

Ketiga tahap pendidikan ini mempunyai karakteristik pendekatan yang berbeza
sesuai dengan perkembangan kepribadian anak yang sehat. Begitulah kita coba
memperlakukan mereka sesuai dengan sifat-sifatnya dan tahapan hidupnya.

Ketiga adalah memilih metod pendidikan. Setidaknya, dalam buku dua pemikir
Islam, yaitu Muhammad Quthb (Manhaj Tarbiyah Islamiyah) dan Abdullah Nasih
'Ulwan (Tarbiyatul Aulad fil Islam), ada lima Metod Pendidikan dalam Islam.

Yang pertama adalah melalui Tauladan atau Qudwah
yang kedua adalah dengan Pembiasaan atau Aadah,
yang ketiga adalah melalui Pemberian Nasihat atau Mau'izhoh,
yang keempat dengan melaksanakan Mekanisme Kontrol atau Mulahazhoh,
sedangkan yang terakhir dan merupakan pengaman hasil pendidikan adalah
Metod Pendidikan melalui Sistem sangsi atau Uqubah.

Sahabatku, jangan tinggalkan satu-pun dari ke lima metod tersebut, meskipun
yang terpenting adalah Tauladan (sebagai metod yang paling efektif).

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...